Αναγνωρίζω – Προστατεύω

Η δράση Αναγνωρίζω – Προστατεύω δημιουργήθηκε από το Σωματείο Eliza με τη στρατηγική συνεργασία της Τράπεζας Πειραιώς και τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Σκοπός της δράσης είναι η προστασία παιδιών που έχουν υποστεί ή κινδυνεύουν να υποστούν κακοποίηση ή παραμέληση και απευθύνεται σε νηπιαγωγούς, τους πρώτους δηλαδή ειδικούς που έρχονται σε επαφή με όλον τον πληθυσμό των μικρών παιδιών και τους γονείς τους. Μέσω του προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής μαθαίνουν να εντοπίζουν περιστατικά με υποψία παιδικής κακοποίησης ή/και παραμέλησης και να δρουν αποτελεσματικά για την άμεση αντιμετώπιση ή/και εξάλειψή τους.

Από το Πρόγραμμα Νηπιαγωγών για την πρόληψη της παραμέλησης και κακοποίησης του παιδιού κατά την πρώτη πιλοτική φάση επωφελούνται 1.650 νηπιαγωγοί και στη συνέχεια το σύνολο των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής της χώρας. Επιπρόσθετος στόχος αυτής της δράσης είναι η ένταξη της επιμόρφωσης στα curriculum εκπαίδευσης όλων των τμημάτων Προσχολικής Αγωγής των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Οι φάσεις της δράσης

1η Φάση : Εκτεταμένη Πιλοτική – Ερευνητική Φάση

  • Έρευνα αναγκών (needs assessment) του 10% του συνόλου των νηπιαγωγών της χώρας που εργάζονται σε δημόσια νηπιαγωγεία
  • Διαμόρφωση εκπαιδευτικού προγράμματος
  • Ψηφιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του προγράμματος
  • 15ωρη επιμόρφωση των νηπιαγωγών που συμμετείχαν στην έρευνα

  • Αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης

2η Φάση : Επιμόρφωση όλων των ενδιαφερόμενων νηπιαγωγών της χώρας, μέσω 12ωρης ασύγχρονης και 3ωρης σύγχρονης εκπαίδευσης

Κατεβάστε εδώ το έντυπο της δράσης Αναγνωρίζω - Προστατεύω

Συνεργάτες